02 квітня 2023 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Про кафедру

Місія ОПП Стоматологія полягає у збереженні та покращенні стоматологічного здоров'я населення через надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам, новітнім досягненням у галузі охорони здоров'я шляхом формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів, відданих професійному обов'язку, здатних навчатися протягом життя, проводити наукові дослідження та втілювати інновації у практичну діяльність.
При вивченні дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» місія ОПП реалізується шляхом формування знання і навичок надання високоякісної стоматологічної хірургічної допомоги дитячому населенню з урахуванням вікових анатомо-топографічних особливостей ЩЛД, загального стану здоров'я та психоемоційного стану дитини.

Ткаченко Павло Іванович

Ткаченко Павло Іванович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

E-mail: ped.hirstom@pdmu.edu.ua Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1987 році захисти...

Попело Юлія Вікторівна

Попело Юлія Вікторівна

завуч кафедри, доктор філософії (Галузь знань 22 – Охорона здоров’я, Спеціальність 221 - Стоматологія), доцент закладу вищої освіти

E-mail: yulia.kit71@gmail.com Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Захистила дисертаційну...

Білоконь Сергій Олександрович

Білоконь Сергій Олександрович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

E-mail: s.o.bilokon@gmail.com Закінчив  з відзнакою  стоматологічний факультет Української медичної стомато...

Корисні ресурси

ПДМУ