17 квітня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua
Ткаченко Павло Іванович

Ткаченко Павло Іванович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

E-mail: p.tkachenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Патогенетичні аспекти терапії хронічного паренхіматозного паротиту у дітей", у  1998 році – докторську дисертацію "Патогенетичні особливості запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей та диференційовані підходи до їх лікування".

Член Вченої ради Полтавського державного медичного університету.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Харківському національному медичному університеті. Входить до редакційних рад журналу “Світ медицини та біології”, що індексується в наукометричній базі Web of Science, і 5 наукових видань, ліцензованих ВАК України (Полтава, Харків, Ужгород).

Під керівництвом проф. Ткаченко П.І. захищено 17 кандидатських дисертацій.

Виконує обов’язки Головного позаштатного спеціаліста з хірургічної стоматології МОЗ в Полтавській області, очолює 2 обласні діагностичні центри для дітей з вродженими вадами розвитку обличчя та патологією слинних залоз.

Член громадської організації «Асоціація стоматологів України».

 

Попело Юлія Вікторівна

Попело Юлія Вікторівна

завуч кафедри, доктор філософії (Галузь знань 22 – Охорона здоров’я, Спеціальність 221 - Стоматологія), доцент закладу вищої освіти

E-mail: yu.popelo@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

Захистила дисертаційну роботу «Оптимізація корекції порушень гомеостазу порожнини рота у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини» та здобула науковий ступінь доктора філософії.

Член громадської організації «Асоціація стоматологів України», лікар-стоматолог І категорії (спеціальність «Хірургічна стоматологія»).

 

 

Білоконь Сергій Олександрович

Білоконь Сергій Олександрович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

E-mail: s.bilokon@pdmu.edu.ua

Закінчив  з відзнакою  стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему “Комплексне лікування гнійних ран щелепно-лицевої ділянки у дітей із використанням сучасних вітчизняних багатокомпонентних мазей.” 

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

 

 
Лохматова Наталія Михайлівна

Лохматова Наталія Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

E-mail:n.lokhmatova@pdmu.edu.ua

Закінчила стоматологічний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування”.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

 

 
Доленко Ольга Борисівна

Доленко Ольга Борисівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

 

E-mail: o.dolenko@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Української  медичної стоматологічної академії. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Застосування поліпептидного препарату Даларгіну у дітей з незрощеннями піднебіння на догоспітальному етапі і в ранньому післяопераційному періоді”. 

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

.

Доброскок Віталіна Олексіївна

Доброскок Віталіна Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

E-mail: v.dobroskok@pdmu.edu.ua

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки». 

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

 

 
Коротич Наталія Миколаївна

Коротич Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент закладу вищої освіти

E-mail: n.korotych@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою  стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом”.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

 

Тарабукіна Тетяна Миколаївна

Тарабукіна Тетяна Миколаївна

лаборант

Закінчила медичний коледж Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «Медсестринство».