17 квітня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua

Попело Юлія Вікторівна

доктор філософії, доцент закладу вищої освіти

відповідальна за навчально-методичну роботу 

На кафедрі дитячої хірургічної стоматології навчаються здобувачі 4 та 5 курсів стоматологічного та міжнародного факультетів.

Згідно освітньо-професійної програми Стоматологія другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженої Вченою радою Полтавського державного медичного університету на кафедрі вивчаються наступні освітні компоненти:

- ОК 31 Дитяча хірургічна стоматологія

- ОК 40 Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології

- ВК 37 Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділянки