17 квітня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua

Ткаченко Павло Іванович
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
 

Викладачі кафедри дитячої хірургічної стоматології дотримуються принципів академічної доброчесності Полтавського державного медичного університету й навчають цього своїх здобувачів освіти. Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно проводять бесіди зі здобувачами вищої освіти на тему «Принципи академічної доброчесності», ознайомлюють здобувачів із відповідними документами, зокрема з положенням «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників ПДМУ», яке встановлює загальні засади, норми і правила академічної доброчесності при написанні історії хвороби, виконанні наукової діяльності здобувачами вищої освіти, порядок їх перевірки і правові наслідки порушень.