17 квітня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua

Кафедра дитячої хірургічної стоматології веде свою історію від курсу стоматології дитячого віку, що був заснований проф. Григор`євою Лією Петрівною у 1974 році. На курсі дитячої стоматології на базі обласної стоматологічної поліклініки викладались дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія та ортодонтія. У 1976 році курс став кафедрою стоматології дитячого віку, якою до 1993 року завідувала проф. Григор'єва Л.П.

У 1994-1999 роках кафедру дитячої стоматології очолював доктор медичних наук, професор Падалка Іван Опанасович.

У 1999-2001 роках кафедрою дитячої стоматології завідував доктор медичних наук професор Ткаченко Павло Іванович.

Кафедра «Дитячої хірургічної стоматології» вперше була створена 9 липня 2001 року (наказ ВДНЗУ «УМСА» № 80 про організацію кафедр дитячої терапевтичної і дитячої хірургічної стоматології), очолив її доктор медичних наук, професор Ткаченко П.І.

У 2006 році шляхом реорганізації кафедр «Дитяча хірургічна стоматологія» і «Пропедевтика хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією голови та шиї» була створена кафедра «Дитячої хірургічної стоматології і пропедевтики хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією голови та шиї».

З метою оптимізації викладання дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» в академії наказом ректора В.М.Ждана від 27.08.2019 року створена кафедра дитячої хірургічної стоматології. Кафедрою завідує доктор медичних наук, професор, Ткаченко Павло Іванович, визнаний щелепно-лицевий хірург, має вищу лікарську категорію, очолює обласні диспансерні центри для дітей з вродженими вадами розвитку обличчя та захворюваннями слинних залоз, де проводить значну консультативну і лікувальну роботу по наданню допомоги дітям з хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки,автор багатьох наукових праць.

Під час перебування на посаді завідуючого кафедрою проф. Ткаченко П.І. було підготолено 17 кандидатів наук та 1 доктора філософії, 8 клінічних ординаторів (з них 5 іноземців) та 5 магістрів.

Доктор медичних наук, професор Ткаченко П.І.

Науково-практичним спрямуванням кафедри є розробка і впровадження в клінічну практику нових та удосконалення існуючих методів й методик комплексного диференційованого лікування і профілактики хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки у дітей, які мають актуальну значимість у викладанні дитячої хірургічної стоматології та вирішенні проблем надання стоматологічної допомоги дітям.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням рівня фахової і педагогічної майстерності, активні учасники Всеукраїнських і міжнародних  наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій.

На сьогоднішній день кафедра перетворилась в зміцнілий колектив висококваліфікованих наукових співробітників.