22 травня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua
Захист дисертації.

24.06.20 року відбувся офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 – Стоматологія (22 – охорона здоров’я) асистента кафедри дитячої хірургічної стоматології Попело Юлії Вікторівни на тему: «Оптимізація корекції порушень гомеостазу порожнини рота у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини». Науковий керівник д.мед.н., професор Ткаченко П.І.