17 квітня 2024 року ped.hirstom@pdmu.edu.ua

20.01.23 року відбулося засідання кафедри, на якому завідувач кафедри проф. Ткаченко П.І., ознайомив присутніх  про основні принципи дотримання засад академічної доброчесності, що регулюється вимогами статті 42 Закону України «Про освіту». Наголосив, що академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

На викладачів вищих навчальних закладів покладено обов’язки здійснення контролю за дотриманням здобувачами освіти кодексу честі студента. В Полтавському державному медичному університеті розроблене відповідне положення, затверджене наказом ректора академії від 25 березня 2020 року № 131, яким, зокрема визначається роль учасників освітньо-виховного процесу в забезпеченні принципів академічної доброчесності, прописується механізм контролю за її дотриманням, а також наголошується на тому, що дотримання цього положення є моральним обов'язком члену колективу університету.